Ako nakupovať

 
 
 
Úvod > Ako nakupovať
 

Ako nakupovať

 1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke Internetového obchodu.
 2. V individuálnych prípadoch je možné objednať aj Tovar nad ponuku skladových zásob. V takomto prípade Prevádzkovateľ môže odmietnuť dodanie tovaru v objednanom množstve Kupujúcemu.
 3. Tovar si môže Kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky v Internetovom obchode (prípadne si môže Tovar objednať emailom na adrese obchod@quatroprint.sk)
 4. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po spracovaní objednaného Tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný, odoslaný alebo čaká na zaplatenie. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
 5. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných VOP.
 6. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

 Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • Špecifické požiadavky na dodanie, platbu alebo balenie je potrebné zadať do poznámky.

 Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • Obchodné meno
 • IČO, DIČ a IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 Ak formulár neobsahuje potrebné pozície na zadanie požadovaných údajov použije Kupujúci priestor pre poznámky.