O nás

 
 
 
Úvod > O nás
 

O nás

Spoločnosť Quatro print, spol. s r.o. bola založená v roku 2006 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 40881/B, za účelom plnenia, renovácie a výrobe kompatibilných tonerov, náplní a pások do laserových, atramentových a ihličkových tlačiarní. Pretože konkurencia na súčasnom trhu je pomerne vysoká a vývoj tlačových zariadení napreduje rýchlym tempom, považujeme za odrazový mostík investície do inovačných postupov, ale aj do technológií a zariadení na výrobu. Firma sa orientuje hlavne na zákazníkov, ktorý vyhľadávajú najvyššiu kvalitu pri maximálnej úspore finančných prostriedkov. Okrem výroby kompatibilných náplní ponúkame aj predaj originálnych tonerov, náplní a pások, laserové, atramentové a ihličkové tlačiarne, kopírky a faxy ako aj ich servis.

Hlavným dôvodom výroby kompatibilných náplní a renovácie je vo väčšine prípadov úspora financií. Ekologickí aktivisti operujú ochranou životného prostredia, keďže pri kupovaní nových náplní, tie staré končia väčšinou na smetiskách. Mnohokrát sa uvádza názor, že renovovaný toner nie je dostatočným ekvivalentom nového. Môže to byť pravda, ale jedine v prípade, že sa pri renovácii nepoužije kvalitný materiál a neprevedú sa všetky potrebné úkony, alebo sa plnenie nevykoná zodpovedne a poctivo. Keď sú však postupy dodržané a renovovaná náplň je svojou kvalitou adekvátna novej, niet nad čím uvažovať.

Naše kompatibilné a renovované náplne sú vyrábané pod vlastnou značkou " silver pointpoint ", žiadne prebaľovanie a dovoz nekvalitných kompatibilných kaziet z Ázie a Číny, ktoré porušujú autorské práva výrobcov zariadení. Naša výrova je ekologická , kde všetky komponenty sú patentovo chránené a neporušujú žiadne ochranné známky výrobcov.

Záruka zdravotnej a environmentálnej nezávadnosti produktu.


Renovácia nie je len jednoduché „doliatie“ toneru do náplne ako si mnohí možno myslia. Rozumieme pod ňou využitie a „oživovanie“ už použitých tonerových náplní. Ich kvalita bude závisieť predovšetkým od správnych technologických a renovačných postupov, od použitého materiálu, ale aj kvality práce. Naša spoločnosť garantuje rovnakú kvalitu aj počet výtlačkov ako pri originálnych náplniach.

Zákazníci a ich potreby sú u nás stále na prvom mieste, preto im poskytujeme len kvalitné produkty a služby. Snažíme sa s nimi vytvárať obojstranne dobré partnerské vzťahy a plne uspokojovať ich potreby a požiadavky. K našim prioritám patria okrem vysokej úrovne poskytovaných služieb aj priama otvorená komunikácia so zákazníkmi a využívanie progresívnych technologických a renovačných postupov.Základnou súčasťou imidžu našej firmy je kvalita našich výrobkov, kde kladieme dôraz nielen na výstupnú kontrolu kvality, ale aj dôkladné dodržiavanie technologických postupov počas celého výrobného procesu. Ďalej firma kladie dôraz nato, aby boli dodržiavané všetky bezpečnostné predpisy a normy, ako aj všetky zákonom stanovené nariadenia.

Neoddeliteľnou súčasťou nášho výrobného procesu, okrem výrobku, tvorí aj odpad. V našej firme je pre tento účel vypracovaný plán odpadového hospodárstva priamo pre našu spoločnosť, kde je presne definované aký odpad nám vzniká, ako ho separovať, uskladňovať a nakoniec, ako a kde ho ekologicky likvidovať a pomôcť aspoň troškou životnému prostrediu.

 

Dňa 30.01.2009 firma zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ ISO 9001:2008 a zároveň zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ ISO 14001:2004 v odbore "Renovácia tonerov, inkjetov pre tlačiarne, kopírky a faxy, predaj spotrebného materiálu. Servis kancelárskej techniky."

 
 
 
nivo_slider3.jpg