Kvalita

 
 
 
Úvod > Kvalita
 
kvalita-obr.jpg
 
 

Kvalita renovovaných (repasovaných) tonerov

Naše renovované tonery sú vyrábané výhradne našou firmou vo výrobnej prevádzke v Pezinku - nejedná sa o  žiadne prebaľovanie a dovoz nekvalitných kompatibilných kaziet z Ázie a Číny, ktoré porušujú autorské práva výrobcov zariadení. Naša výroba je ekologická, kde všetky komponenty sú patentovo chránené a neporušujú žiadne ochranné známky výrobcov. Naše tonery vyrábame výhradne z certifikovaných komponentov, ktoré zaručujú maximálnu kvalitu a zdravotnú nezávadnosť.

     V ostatnom čase náš trh zaplavili veľmi lacné tzv. kompatibilné tonery z Ázie prevažne z Číny. Jedná sa o tonery nízkej kvality s neznámym dopadom na zdravie ľudí. Ekonomicky je nemožné urobiť napr. za 1 € výrobnej hodnoty kvalitný a hlavne zdravotne nezávadný toner. Zdravotné riziká vyplývajú hlavne z vdychovania tonerového prachu a ďalších škodlivín, ktoré sa z tonera, alebo plastu pri tlači uvoľňujú (pri tlači v laserových tlačiarňach je teplota od 200-400 °C) a ktoré môžu viesť ku kožným a dýchacím problémom, v extrémnych prípadoch až k onkologickým ochoreniam. Pri dlhodobejšom pobyte v prostredí, kde sa tlačí na laserových tlačiarňach s nekvalitnými komponentmi sa zdravotné riziká zvyšujú. 

     Naše tonery robíme výhradne z komponentov, ktoré sú schválené v EU. Pri renovácii meníme vždy najdôležitejšie komponenty (OPC - optický valec, stierky, toner a pod.) za 100% nové. Používame vždy certifikovaný prach pre konkrétnu tlačiareň resp. značku. Výmenou najdôležitejších komponentov za 100% nové (nie použite optické valce a podobne) dosahujeme pri našich toneroch maximálnu kvalitu a garantujeme rovnaký počet výtlačkov ako originálny toner. Samozrejmosťou je 100% výstupná kontrola - kde každý toner po výrobe testujeme na príslušných tlačiarňach.

     Renovácia nie je len jednoduché „doliatie“ toneru do náplne ako si mnohí možno myslia. Rozumieme pod ňou využitie a „oživovanie“ už použitých tonerových náplní. Ich kvalita bude závisieť predovšetkým od správnych technologických a renovačných postupov, od kvality použitého materiálu a neposlednom rade aj kvality vykonanej práce.